รายงาน เรื่องฮาร์ดเเวร์ของคอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์ คือ อุปกรณ์หรือส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถสัมผัสได้  ประกอบด้วย

1. CPU (Central Processing Unit)
คือ หน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ เปรียบเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานหรือ ประมวลผล
ทำหน้าที่ นำคำสั้งเเละข้อที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ มาประมวลผลหรือคำนวณ สิ่งที่ได้รับมา
CPU ในการทำงานประกอบไปด้วย

1.1 core คือ หน่วยประมวลผลกลาง

มีหน้าที่  ความเร็วในการคำนวณ ชุดคำสั้งต่างๆๆ

1.2 cache คือ ส่วนของข้อมูลที่เก็บซ้ำๆไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อในการใช้งานครั้งต่อไป โดยไม่ต้องเรียกข้อมูลต้นเเหล่งเดิม

มีหน้าที่ ในการเก็บพักข้อมูลที่นำมาใช้งานซ้ำๆ  ป้อนข้อมูลให้กับซีพียูได้อย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูง

1.3 FSB คือ ช่องทางส่งข้อมูลระหว่าง core เเละ cache เพื่อทำการประมวลผล

2. เมนบอร์ด (Main Board)
คือ เป้นแผงวงจรหลัก มีความสำคัญรองจากซีพียู

ทำหน้าที่ ควบคุมดูเเลเเละจัดการ การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3. แรม (RAM)
คือ  หน่วยความจำหลักที่จำเป็น

ทำหน้าที่ รับข้อมูลเพื่อส่งไปให้ cpu  เก็บข้อมูลที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น

4. ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)
คือ  ส่วนบันทึกข้อมูลและที่เก็บข้อมูลในเรื่อง OS และโปรแกรมต่างๆๆ รวมทั้งเก็บข้อมูลอื่นๆ

ทำหน้าที่ บันทึกข้อมูลต่างๆของคอมพิวเตอร์

5. การ์ดจอ (Graphic card)

คือ  อุปกรณ์ที่เเสดงผลของคอมพิวเตอร์

ทำหน้าที่  นำข้อมูลที่ได้มาจากยcpuมาเเสดงบนจอภาพเปลี่ยนเป็นของตัวอักษร หรือ รูปภาพ

6. ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)

คือ  โปรแกรมที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์

ทำหน้าที่  ควบคุมการทำงานของโปรเเกรม เเละ อุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะรับข้อมูลเเละเเสดงผล

นำเสนอ อ.สกนธ์ ม่วงสุน
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: